Privacy beleid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Studiio Mooii verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Studiio Mooii, of om een andere reden persoonsgegevens aan Studiio Mooii verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Studiio Mooii, Thorbeckeplein 17, 2841 CZ Moordrecht, KvK: 64141667
De onderneming is bereikbaar via 0651248084

Welke gegevens worden verwerkt door Studiio Mooii en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer,  e-mailadres.

2.2       Studiio Mooii verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan, en voor het versturen van nieuwsbrieven.

E-mail berichtgeving

Studiio Mooii gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Studiio Mooii. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

Bewaartermijnen

Studiio Mooii verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Studiio Mooii passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Studiio Mooii via of 06-51248084.
Indien u klachten hebt over de wijze waarop Studiio Mooii uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Via de eigenaresse van Studiio Mooii kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen Studiio Mooii zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

×